§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest firma Pizzeria 4 You s.c. Ewa i Przemysław Jabłońscy, ul. Tuwima 22 lok. 7U, 19-300 Ełk, NIP 966-200-00-67 zwana dalej sprzedającym. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

4. Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
5. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sprzedającego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§3. Cele przetwarzania danych

6. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy sprzedaży lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedającego. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pizzeria4you.pl
9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez sprzedającego albo przetwarzający, z którymi sprzedający ściśle współpracuje.

§4. Pliki cookies

10. Witryna Usługodawcy używa cookies oraz zbliżone technologie w celu prawidłowego świadczenia usług. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Klienta, że cookies będą zapisane w pamięci.